Postelné obliečky

nové velmi obľúbené motívy

Mašinka Thomas

Cars

Mimoni

Traktor

Frozen

Simpsons


OBCHODNÉ PODMIENKY » Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode  www.baby-babatko.sk

Kontaktná adresa:

S D S, s.r.o.
P.O. Box 55
908 01  Kúty 1

 

Prevádzkovateľ:

SDS s.r.o.

Lázeňská 826

289 12 Sadská

Česká Republika

Spoločnosť je zaregistrovaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 118080

IČ: 48948781

DIČ: SK4020392717

tel SK: +421 233 888 253

fax CZ: +420 325 595 669

e-mail: obchod@baby-babatko.sk

DOVOLENKA 21.12.2017 - 1.1.2018 - Vaše objednávky odošleme 9.1.2018

1. Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na týchto našich webových stránkach a objednať jedným z následujúcich spôsobov:

 • prostredníctvom e-shopu na adrese www.babybabatko.sk
 • telefonicky : 00421 233 888 253
 • Faxom : 00420 325 595 669
 • e-mailom : obchod@baby-babatko.sk

2. Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:

 • Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčastne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail.
 • Ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČ, DIČ.

3. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Objednávky väčšinou vybavujeme do 5 pracovných dní, a to prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kurierskej služby. Spôsob dopravy a platby si zvolí zákazník pri objednávke. Kompletnú ponuku poštovného nájdete v záložke POŠTOVNÉ. Pokiaľ nebudeme schopní objednávku vybaviť do 7 pracovných dní, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať prostredníctvom e-mailu.

4. ZÁSIELKY SÚ EXPEDOVANÉ V PONDELOK POPOLUDNÍ A PODÁVANÉ NA POŠTU VŽDY V ÚTOROK - DODANIE ŠTVRTOK / PIATOK. V prípade nezastihnutia je zásielka uložená na Vašej pošte 18 dní. Pre expresné vybavenie Vašej objednávky zvolte dopravu Expresným kurierom, alebo cez Zásielkovňu*. Objednávky zasielané kurierom vybavujeme najneskôr do 2 pracovných dní. Pokiaľ by to nebolo možné, kontaktujeme Vás. Zásielka je doručovaná do 48 hodín od predaní zásielky kurierovi (len v pracovných dňoch). Pokiaľ pripadá koniec lehoty pre doručenie na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je zásielka doručovaná najbližší ďalší pracovný deň. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu predpokladaného termínu dodania tovaru. Zásielkovňa - dodanie do Bratislavy následujúci pracovný deň pre objednávky došlé v pracovný deň do 12:00, pre ostatné pobočky o 1 deň neskoršie.

5. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

6. Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci vnútri zásielky spoločne s tovarom.

7. zrušený

8. zrušený

9. zrušený

10. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

11. Prípadné reklamácie vybavujeme podľa reklamačného poriadku, v súlade s Občianskym zákonníkom a so Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Pri zaslaní reklamácie nezabudnite priložiť kópiu predajného dokladu. Pre vrátenie peňazí na účet je nutné uvádzať IBAN a BIC (SWIFT) Vášho bankového účtu.

12. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Zmena ceny je možná aj v prípade tlačovej chyby alebo zjavne chybne uvádzané ceny. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

13. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

14. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

15. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu posktnuté.

16. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania.

17. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

18. Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou(e-mail, listová zásielka…). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

19. Prevádzkovateľ internetových stránok www.baby-babatko.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Údaje o objednávke budú odoslány na server Heureka.sk, ktorý Vám následne do nikolko dňoch odošle dotazník ohladom spokojnosti s vybavením Vašej objednávky. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

20. Neprevzatie zásielky s objednaným tovarom nie je možné podľa zákona považovať za platné odstúpenie od kúpnej zmluvy. Predávajúci má právo požadovať úhradu všetkých nákladov spojených s takto neprevzatou zásielkou. Všetky spory sú riešené v súlade s právnymi predpismi súdnou cestou.

21. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

22. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.baby-babatko.sk.

23. Právo na odstúpenie od zmluvy. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatí tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom, alebo listom vloženým do zásielky) na adrese S D S, s.r.o., P.O.BOX 55, 908 01, Kúty 1. Na rovnakú adresu zašlite aj tovar. Pokiaľ zasielate informáciu o odstúpeniu od zmľuvy samostatně, priložte ho ešte raz aj k vrátenému tovaru.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

23a. Pre odstúpenie od zmluvy môžete využiť siete miest Zásielkovňa. Postupujte rovnako ako u reklamovaného tovaru. V tomto prípade Vám od vracenej kupnej ceny bude odrátaná čiastka 3,50 € za dopravu tovaru od Vás k nám. Klikněte na následujúci odkaz a vyplňte požadované údaje: http://www.zasilkovna.cz/zpetna-zasilka/bIpUManfpB Na zadaný e-mail Vám príde štítok pro označenie balíčka s vráteným tovarom. Vnútri zásielky prosím nezabudnite priložit tento formulár pre odstúpenie od zmluvy. Balík pak odneste na ľubovolnou pobočku zásilkovne. Dopravu v tomto prípadě platí príjemca a Vám bude neskoršie odrátaná z vracenej čiastky. Zoznam pobočiek s adresami a otváracou dobou nájdete tu (https://www.zasielkovna.sk/pobocky)

24. Dôsledky odstúpenia od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom na Váš bankový účet, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Pre vrátenie peňazí na účet je nutné uvádzať IBAN a BIC (SWIFT) Vášho bankového účtu. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ

25. Zodpovednosť za zníženie hodnoty tovaru. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Pre kladné vyriadenie Vášho odstúpenia od zmluvy odporúčame dodržať následujúce:

 • tovar musí byť v nepoškodenom originálnom obale
 • tovar musí byť kompletný vrátane etikiet a ďalších doplňkov
 • tovar musí byť nepoškodený
 • tovar nesmie byť použitý
 • priložiť doklad o kúpe

Tovar posielajte doporučene (nie na dobierku). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní po fyzickom prevzatí tovaru. Pre vrátenie peňazí na účet je nutné uvádzať IBAN a BIC (SWIFT) Vášho bankového účtu.

Neprevzatie zásielky s objednaným tovarom nie je možné podľa zákona považovať za platné odstúpenie od kúpnej zmluvy. Predávajúci má právo požadovať úhradu všetkých nákladov spojených s takto neprevzatou zásielkou. Všetky spory sú riešené súdnou cestou v súlade s právnymi predpismi.

 

Mjc4NWN